2015. február 23., hétfő

Görögkatolikus hittanverseny Borzsován„Felejthetetlen tapasztalat” és élmény

A Borzsovai Általános Iskola adott otthont a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének február 21-én immár 16. alkalommal megrendezésre került hittanversenyének, amelyen ez alkalommal összesen 120 versenyző vett részt.
Az idei verseny témája az ószövetségi Kivonulás könyve volt, amely Izrael népének egyiptomi szolgaságát, Mózes meghívását, a fáraóval történő vitáját, a nép menekülését, Isten és Mózes a Sínai hegyen megkötött szövetségét, illetve ennek rendeleteit, az istentisztelet kezdeti formáit és a jogi rendelkezéseket meséli el. Ezzel a könyvvel kezdődik Izrael története. „A kezdetet egy felejthetetlen tapasztalat képezi, amely egyszer s mindenkorra meghatározza ennek a népnek az önértelmezését: egy esemény, amely kilépés a megkötöttségből, a függőségből, az önállótlanságból a szabadságba, a függetlenségbe, az önállóságba – olvasható az ószövetségi Szentírásban. – Ez az esemény nem emberi döntés, nem felkelés vagy forradalom eredménye, hanem Isten tette. Ő az, aki megemlékezik róluk, aki meghallgatja őket. Pártját fogja a rabszolgamunkára fogottaknak, a társadalom alávetettjeinek. A szabadság útján ő hívja vezetőül Mózest. Hívja és összegyűjti övéit; a nagy túlerő ellenében szabadságra vezeti őket, s így erősebbnek bizonyul a világ leghatalmasabbjainál.” Versenyfeladatként idén is egy tesztsorral és a mindent eldöntő villámkérdések megválaszolásával kellett „megküzdenie” a 18 egyházközségből érkezett 35 csapat tagjainak. Ezek teljes összeállítását a nyíregyházai Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola papnövendékei, Ignácz Gyula, Szaplonczay Máté és Varga Csaba végezte.

A verseny eredményei a következők:
Kiscsoport (5–7. osztály): 1. Verbőc, 2. Batár, 3. Nagypalád-Fertősalmás.
Középső csoport (8–9. osztály): 1. Macsola, 2. Mezőgecse, 3. Karácsfalva.
Nagycsoport (10–12. osztály): 1. Palágykomoróc, 2. Salánk, 3. Tiszacsoma. 


A résztvevők és a csapatok egyéni és közös ajándékokkal gazdagodtak, a vándorikonokat pedig idén is a korosztályokban első helyezést elért csapat, egyházközség őrizheti a következő versenyig.
A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki Ignácz Gyulának, Szaplonczay Máténak és Varga Csabának a teszt- és kérdéssor összeállításáért, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet tagjainak a segítségért, a Borzsovai Görögkatolikus Egyházközség tagjainak a finom ebédért, a Dorcas Segélyszervezetnek és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek a nyereménytárgyak felajánlásáért, s mindenkinek, aki segítségével hozzájárult a hittanverseny megszervezéséhez, lebonyolításához.
Espán Rita
 

2013. április 4., csütörtök

Kereszthódoló vasárnapi körmenet Beregszászban

A Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület március 3-án, Nagyböjt 3. vasárnapján kereszthódoló keresztutat szervezett Beregszászban. A Milan Šašik, a Munkácsi Görökatolikus Egyházmegye főpásztora által vezetett eseményen részt vettek a Beregszászi Esperesi Kerület papjai, Michels Antal római katolikus plébános és Maksai Attila református lelkész, az Ungvári Romzsa Tódor Görögkatolikus Teológiai Akadémia és Papnevelő Intézet kispapjai, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákjai, valamint a történelmi egyházak hívei.
A 3 km-es keresztút a beregszászi temetőnél a rózsafüzér elvégzésével vette kezdetét. Elsőként a papság vette vállára a keresztet, majd a közel ezer főből álló, böjti énekeket éneklő, liturgikus zászlókat hordozó menet elindult a hosszú és nehéz útra. Az első állomás a második világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékművénél volt, ahonnan továbbindulva a menet érintette a megyei kórházat, az ortodox, római katolikus és református templomot, a Kossuth teret, s végül a helyi görögkatolikus templomot. A megállóknál a résztvevő papok hirdették Isten igéjét, emlékeztetve minket Jézus Krisztus keresztútjára, az átélt szenvedésekre. A keresztút során többek között szülők, nagyszülők, fiatalok, pedagógusok is vállukra vehették a keresztet, így segítve jelképesen Jézus Krisztust nehéz, fájdalmas útján. A mindennapok problémái eltörpülnek a súlyos kereszt terhe alatt.
A hagyományteremtő, nem mindennapi élményt nyújtó keresztút minden résztvevő számára hatalmas segítséget nyújtott a Húsvétra való felkészülésre.
„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap ésúgy kövessen.” – Lk 9,23
Espán Margaréta